Видео

Преглед на бр. 10 на вестник „НахОДКи“ в предаването „Знание БГ“ на БНТ2

Преглед на бр. 5 на вестник „НахОДКи“ в предаването „Знание БГ“ на БНТ2

Преглед на бр. 3 на вестник „НахОДКи“ в предаването „Знание БГ“ на БНТ2

Преглед на бр. 2 на вестник „НахОДКи“ в предаването „Знание БГ“ на БНТ2