Ваканционна школа към `Първо българско училище във Варна`

Uncategorized

Общински детски комплекс- Варна стана партнъор на Духовно -просветен център ”Св. Архангел Михаил”, гр. Варна по общински проект пред Дирекция “Образование” на Община Варна.

Проект „Ваканционна школа към „Първо българско училище във Варна” има за цел да осмисли свободното време на децата от Дома за деца лишени от родителски грижи  «Княгиня Надежда», през лятната ваканция, да подпомогне тяхното интелектуално и емоционално развитие.

Проект „Ваканционна школа към „Първо българско училище във Варна”има за цел осмисляне свободното време на децата от Дома за деца лишени от родителски грижи  «Княгиня Надежда», през лятната ваканция, подпомагане тяхното интелектуално и емоционално развитие.

Целите, заложени в проекта са

  • Осмисляне и оползотворяване на свободното време на децата през лятото
  • Повишаване на знанията и способностите им по предметите от училищната програма по които изпитват затруднение
  • Развитие на  интелектуалните способности на децата
  •  Стимулиране и развитие на познавателните интереси и творчески способности на децата
  • Изграждането на готовност за непрекъснато образование

Интеграция в извънучилищната среда

За постигане целите на проекта ще бъдат проведени уроци по основните учебни предмети от квалифицирани начални учители, а занимания по Краезнание и Православни християнски ценности и традиции от учители на Общински детски комплекс Юлия Миткова Христова, Стойка Димова Димова и Владимир Николов.