Важно за участниците в Общинския конкурс „Моята България“ , раздел “Художествено слово“

Uncategorized

Уважаеми участници, поради провеждането на състезанието „Знам и мога“ графикът  и  редът на явяване се преработват и  ще  бъдат качени  в сайта на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна