Бюджет

2024 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2024 до 31.03.2024 г.

2023 г.

Обяснителна записка към касово изпълнение на бюджета от 1.01.2023 до 31.12.2023 г.

Обяснителна записка към касово изпълнение на бюджета от 1.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Обяснителна записка към касово изпълнение на бюджета от 1.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

2022 г.

Обяснителна записка към касово изпълнение на бюджета от 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Бюджет на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, за 2022 г. – дата на публикуване 24.06.2022 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2021 до 31.01.22021 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Бюджет на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна за 2021 г. – дата на публикуване 31.05.2021 г.

2020 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г – до 31.12.2020 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г – до 30.09.2020 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета от 1.01.2019 г. до 31.03.2020

Бюджет на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна за 2020 г.  – дата на публикацията 26.03.2020 г.

2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 31.12.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 30.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 31.03.2019 г.

2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 31.12.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 30.09.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 30.06.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 31.03.2018 г.

2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01. – 31.12.2017 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01.- 30.09.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01.- 30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1.01.- 31.03. 2017 г.