Борса на проекти и идеи

Uncategorized
На 12.12.2011г. в Радио Варна се проведе първата „Борса на проекти и идеи“ във Варна.В присъствието на представители на местната власт, неправителствени организации и бизнеса, водещата Валерия Василева представи организаторите и гостите. Директорът на Фондация Лале г-жа Мария Петкова благодари на всички, които са допринесли борсата във Варна да се осъществи.

Стартът на първата във Варна „Борса на проекти и идеи“ беше даден от зам. кметът г-н Коста Базитов чрез гонг.

Интересът към събитието беше голям.

Целта на борсата е да насърчи и улесни сътрудничество между бизнеса и гражданските организации, като им даде възможности за съвместна дейност, да търсят и предлагат материали, услуги и доброволен труд, и да си помагат взаимно.

Ето и резултата – в рамките на 1 час на Варненската борса на проекти и идеи бяха сключени 32 сделки, остойностени на 67 800 лв.

Една от сделките осъществи г-жа Монка  Николова  – директор на ОДК – Варна.  Благодарение на преговори с фирма „НЕДА“, г- жа Николова  осигури  хонорарите на журито  в предстоящия конкурс „Морско конче“ 2012г. Сделката е  на  стойност 600лв.