“БОГ Е ЛЮБОВ” – БИНАРЕН УРОК С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Uncategorized

На 22 февруари 2018 г. в ЦПЛР-ОДК, град Варна се проведе бинарен урок на школа ПХТЦ с ръководител Стойка Димова и ЛК „Касталия” с ръководител Магдалена Маркова. Занятието бе посветено на предстоящия ученически конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.

Децата от ПХТЦ, отлично запознати с темата, искаха да се научат как да напишат стихотворение, за да се включат в литературния раздел на конкурса, а младите поети от ЛК „Касталия” имаха желание да им помогнат, а и да научат повече за християнските ценности и етика.

Г-жа Стойка Димова коментира и разясни първото послание към коринтяните на Апостол Павел, в което той казва: И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.

Г-жа Магдалена Маркова запозна децата от ПХТЦ с основните правила за писане на поезия, видове и рими и техните приложения.

Занятието бе високо оценено от страна на учениците, които, въпреки проливния дъжд успяха да присъстват и именно техните отзиви сред останалите групи на г-жа Димова наложиха да бъде повторен урока в разширен състав, като се включат повече деца от различни групи и училища от школата ПХТЦ, като този път занятието да се проведе на територията на СУ „Неофит Бозвели” в ж.к. Младост. Всички те очакват с нетърпение 9 март, когато и неуспелите да присъстват на първото занятие ще получат основни познания да се изразяват в мерена реч.