Бинарни уроци по БДП проведоха школите „Палитра“ и „Творилницата“

Архив Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра"

Първите бинарни уроци по БДП, заложени в учебните програми на школа “ Палитра“ и школа „Творилницата“, бяха проведени в Арт центъра на ЦПЛР – Общински детски комплекс, находящ се на ул. „Студентска“ №11 в морската столица. Децата от общо 4 групи с ентусиазъм отговаряха на въпросите към учебните карти с пътни знаци. През тази седмица бинарните уроци по същата тема ще продължат и с школа „Сръчни ръце“.