Бинарен урок „Сътворението – библейски мит или истина“

Uncategorized

Пореден интегриран, бинарен урок се проведен на 27 октомври 2016 г. между школа „Православни християнски ценности и традиции“ с ръководител Стойка Димова и  Тонка Петрова учител по БЕЛ, пред ученици от 5 клас във Второ СУ „Неофит Бозвели” .

Целта на това занятие е да се направи съпоставка и анализ между изучавания мит за сътворението по учебната програма и Библейската истина според книгата Битие 1:1-31.  Учениците имаха възможност да разберат от къде научаваме  историята за Сътворението, и да се докоснат до копия на папирус, пергамент и стари книжни издания на  Свещена книга. За затвърждаване на усвоените знания се проведе интерактивна игра между двама участника, единият трябваше да избере правилния лист, отговарящ на съответния творчески ден, а другият – да постави на фланелограф същото изображение. Играта донесе много положителна атмосфера в класната стая. Урокът завърши с филма „Сътворението“. Специален гост на това занятие беше г-жа Игнатова – директор на училището.