Бинарен урок по безопасност на движението по пътищата проведоха възпитаници на школа ПХЦТ

Архив Школа по православни християнски ценности и традиции - иконопис

„Пътни превозни средства и пешеходци“ бе темата на бинарен урок, който проведоха възпитаниците на Илка Колева – Димитрова, ръководител на школа ПХЦТ – Иконопис при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, с учителката в ОУ „Христо Ботев“ Юлия Янакиева. Урокът по безопасност на движението бе в изпълнение на План-програмата по БДП за 2022 г., разработена от ОДК. Децата се учиха как правилно да пресичат и да разчитат пътните маркировки и светофари. Малчуганите рисуваха, участваха във викторини и пяха песнички.