Бинарен урок “Глобалното образование”

Uncategorized

На 27 октомври 2017 г. се проведе бинарен урок на школите по гражданско образование „Европейски мост” и „Детски и младежки парламент” на тема „Глобалното образование” в две симулации.

         В симулацията „Световна игра” учениците сравниха личните ни преценки и действителните съотношения на база световното население и благосъстоянието на определени региони. Целта беше участниците да осъзнаят собствената си преценка за световното население и разпределението на  богатството, благосъстоянието в континентите. Тези преценки те сравниха с истинските числа и реалното разпределение. Чрез статистическите данни придобиха реални и сравними измерения. Пролича неравномерното разпределение на световните ресурси, неравномерното разпределение на богатството.

В симулацията „Пътешествието на продукта” участниците научиха за производствената верига на продукти, които използваме във всекидневието си. Разсъждаваха за това по какъв начин зависим от хора от други страни по света и за начините, по които сме свързани, тъй като изборът, който правим всекидневно, се отразява върху живота на много други хора. Чрез упражнението те разсъждаваха също върху положителните и отрицателните последици от използването на даден продукт не само върху други хора, но и върху световните ресурси. Целта беше участниците да разсъждават за взаимовръзките в света и да се замислят за природните и човешки ресурси, които са необходими, за да могат те да се насладят на парченце шоколад или да носят тениска, да се замислят за алтернативните начини по които могат да живеят и да разговарят за действията, които искат да предприемат в собствения си живот, за да направят света едно по-добро място, в което ще взимат предвид нуждите на другите хора.