Бинарен урок “Библията като културен паметник. Стар Завет”

Uncategorized

На 16.01.2018 г. Стойка Димова – учител на школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна проведе бинарен урок на тема “Библията като културен паметник. Стар Завет” с ученици от IX клас в СУ ”Гео Милев”, по покана на г-жа А. Павлова – дирeктор на училището, преподавател по БЕЛ.

Урокът беше представен в електронен вариант, а учениците имаха възможността да се докоснат до истински папирус, пергамент и древни ръкописи на свещената книга Библията. Те  бяха впечатлени от нестандартното представяне на темата.  Г-жа Павлова отправи покана  за нов урок, свързан с  при изучаването  на втората част на Библията – Нов Завет.