Библиотечен фонд

„За уравниловката и средностатистическата еднаквост като опасност при обучението в областта на изкуствата“ – доклад на Сия Папазова, художествен ръководител на ДЮТ „Златното ключе“  

„Как един театрален критик неочаквано се превърна в „Госпожа“ – есе на Елица Матеева, отличено с II награда от педагогическия конкурс „Новатори в образованието“

„От късия разказ към неговия театрален аналог – универсалният и различният урок  върху текста на „Дамата с кученцето“ на  А.П.Чехов“ – статия на Сия Папазова, отличена с Голямата награда от педагогическия конкурс „Новатори в образованието“

„Съвременни методи за формиране на общочовешки ценности на деца – творци и ранна професионална ориентация“ – статия на Магдалена Маркова, отличена с III награда от педагогическия конкурс „Новатори в образованието“

„ПРЕДИМСТВА, ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА“

Близък план. Насаме с мрежата – Сия Папазова, ст. учител театрално изкуство, ДЮТ „Златното ключе“

Изплитане на сонетен венец в онлайн среда – Магдалена Маркова, ст. учител литературно изкуство, ЛК „Касталия“

Тайната на променения глас – Галина Станишева, ст. учител музика, Детски хор „Добри Христов“

Методи и подходи при обучението по изобразително изкуство в електронна среда – Илияна Бораджиева, учител изобразително изкуство, школа по изобразително изкуство „Импресия“

Преподавателят от хомо луденс до хомо лудуващият – Елица Матеева, учител кино изкуство, кино школа „Братя Люмиер“

Тъга по живата връзка – Димитър Ялнъзов, учител театрално изкуство, ТС „Вълшебната завеса“

Интердисциплинарен урок по религия в електронна среда от разстояние – Дарина Кючукова, ст. учител хуманитарни и обществени дисциплини, школа ПХЦТ

Поглед върху проблемите на дистанционното обучение по фотография на учениците извън училищното образователно  учреждение – Елвира Георгиева, учител фото изкуство, школа по фотография „Позитив“

Синхрон в дистанционна среда – Георги Кючуков, учител ВА „Звездни струни“