Аутсорсинг компанията „Понтика Солюшънс“ ще участва в благотворителна инициатива за 1-ви март с ОДК

Архив Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“

Във връзка с годишната им стратегия за подкрепа на млади таланти, българската компания „Понтика Солюшънс“ ще направи работилница за мартеници и вътрешно-фирмен базар, като реализираните средства от продажбите ще бъдат дарени за нуждите на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Консултант в изработването на мартеничките ще бъде г-жа Мария Борисова, ръководител на школата по етнография и народни занаяти „Творилницата“ при ОДК.

„Социалната отговорност е важна част от културата на „Понтика Солюшънс“, затова се включваме или сами организираме различни благотворителни и доброволчески дейности“, споделят от компанията. Една от целите им е да подкрепят инициативи в помощ на младежите в България.

Понтика Солюшънсе българска BPO и ITO компания, която е основана като старт-ъп през 2015 г. Компанията предлага възможности за развитие на млади експерти в сферата на обслужването на клиенти, проектовия мениджмънт, управлението на хора, маркетинга и информационните технологии. Компанията се развива с много бързи темпове – в момента има офиси в 2 държави с 4 локации, а плановете са да достигне 1000 човека до края на 2022.