АКТУАЛИЗИРА СЕ ВСЕКИ ДЕН!

Акценти Архив

Тук всеки ден през м. септември ще може да откриете информация за предстоящи кастинги и родителски срещи!

Родителските срещи на школа „Импресия“ ще се проведат по групи на всяко първо занятие по график:

  • 3.10.23 г. (вторник) от 18.30 ч. IV гр/5 клас
  • 4.10.23 г. (сряда) от 17.00 ч. III гр./4 клас
  • 5.10.23 г. (четвъртък) от 16.00 ч. I гр./2 клас
  • 6.10.23 г. (петък) от 16.00 ч. . II гр./3 клас
  • 7.10.23 г. (събота) от 9.00 ч. V гр/6 клас
  • 7.10.23 г. (събота) от 11.10 ч. VI гр/7-11 клас

Място на провеждане: „Студентска” 11

Родителската среща на школа „Футбол“ ще се проведе на 26.09.2023 г. от 17:45 ч. на минифутболни игрища Младост / до Ледена пързалка /.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ШКОЛА ПО ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ „ОГНЕБОРЕЦ“ ще се проведе на 20.09.2023 г. от 17:30 ч. на стадион „Локомотив“.

Родителската среща на Театрално студио „Вълшебната завеса“, във връзка със старта на учебната година, ще се проведе на 27.09. 2023 г. /сряда/ от 18:30 часа в Концертна зала на Младежкия дом.

След проведения кастинг на студио „Балет“ на  16.09.2023 г., бяха приети следните деца с номера:

17866  ,17873  ,17876  ,16944 ,17258 ,17167 , 16879 ,16573 ,16729 ,17625  ,17290 ,
16553,  18232  ,18230  ,18229  ,16536  ,16863  ,16567  ,16474
На проведеният кастинг за прием на нови деца в школа „Палитра“ се явиха и рисуваха 110 кандидати, от които са одобрени следните 67 , които са с входящи номера:
17892; 16894; 16872; 17868; 17579; 17102; 16293; 16507; 18212; 16560; 18241; 18070; 17034; 16051; 16764; 16465; 18102; 16640; 16643; 18100; 16641; 16728; 17090; 16702; 16078; 17783; 16077; 17578; 16562; 16032; 16271; 17285; 15969; 17989; 15971; 16703; 16724; 16508; 17121; 16692; 18169; 16695; 16546; 16138; 16084; 17448; 17075; 16951; 16866; 16679; 16896; 17661; 17878; 16481; 15995; 17988; 18120; 16592; 17613; 16851; 17018; 17117; 17147; 16021; 16958; 17810; 17987.

 

КАСТИНГ НА СТУДИО “БАЛЕТ“ – 16.09.2023г. , 11:00 ч., Зала 13, Младежки дом – Варна
Изисквания към участниците: Да са облечени в подходящо облекло (клинче, блузка , чорапи), за да проведем пробен урок.

Критерии за оценяване: гъвкавост, ритмичност, музикалност

КАСТИНГ НА ТЕАТРАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАЛЕЧКО“ – 09.09 (Събота) , час: 10:00 ч. – 13:30 ч. , място: Концертната зала на Младежки дом.

Изисквания към участниците: Кандидатите да подготвят по свой избор: Едно
стихотворение, приказка или басня; и една песен.

Критерии за оценяване: Сценично присъствие, езикова култура и музикалност.

КАСТИНГ НА ДЕТСКИ ХОР „ДОБРИ ХРИСТОВ“11.09.2023 г. , 17:30 ч., зала 12 на ЦПЛР-ОДК гр. Варна (ул. Петко Каравелов №3А)

Изисквания към участниците: Песен по избор

Критерии: Ниво на развитие на музикалния слух, проверка на метроритмичният усет!

КАСТИНГ НА ТЕАТРАЛНО СТУДИО „ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА“ –  17.09.2023 г., 11:00 ч., Концертна зала – Младежки дом

Изисквания към участниците: Два материала по избор – стихотворения, басни, кратка проза.

Критерии: Артистичност, добра дикция, говорна култура, музикални умения, пластически възможности на тялото.

КАСТИНГ НА ШКОЛА „ПАЛИТРА“ – Кастингът ще бъде проведен на 11 и 12.09.2023 г в кабинета на школата на ул. „Студентска“ 11

от 16, 17 и 18 часа, като децата ще рисуват в рамките на 1 астрономически час рисунки по популярни приказки. В 19 часа кастингът ще приключва. Одобрените кандидати ще бъдат приети чрез електронната форма.

Изисквания към участниците:
Да си носят любимите материали за рисуване и блок за рисуване
Критерии за оценяване:
1. Композиция на рисунката
2. Художествена визия
3. Авторска идея

НОВО ПРОСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДВА ,, СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА“ – 20.09.2023 г. от 17 ч. в кабинет 7 на ОДК (ул. Петко Каравелов № 3-А)

Изисквания към участниците: Изпълнение на една или две песнички, съобразени с възрастта на детето.

Критерии: Интонационна чистота, ритмично чувство, артистичност, двигателна култура, пластичност.

КАСТИНГ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА НОВИ ВЪЗПИТАНИЦИ В ДЮТ „ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ“

Това ще стане на 23.09.2023 г., събота, от 18:30 ч. до 20:30 ч. в Концертна зала, Младежки дом.

Кастингът ще се проведе при две важни условия:

  1. Кандидатите да са навършили 14 години;
  2. Да са поставили пред себе си като цел професионалното

ориентиране да бъде в областта на театъра и сродните му изкуства.

Всеки кандидат трябва да подготви два текста в следните жанрове:

 проза; лирика; комедиен монолог; трагичен монолог; басня

в различни комбинации:

– стихотворение и проза;

– стихотворение и комедиен монолог;

– трагичен монолог и басня и т. н.

Текстовете не бива да бъдат с продължителност по-голяма от 5 минути. Трябва да подготвят песен по техен избор. Музикалните способности на кандидата ще бъдат проверявани от корепетитор. Необходимо е още да подготвят и етюд, около 2-3 минути. Ако не могат да се справят с тази задача, етюдът ще бъде зададен от комисията. Ако кандидатът свири на някакъв инструмент, да покаже възможностите си.

Ако кандидатът изучава танци, балет, пантомима… да покаже  възможностите си.

Времетраене: 2-3 минути.

Критерии за оценяване:

обща театрална култура; литературна култура или култура, свързана с други изкуства; говорна култура; артистичност; пластичност;

музикалност; въображение; контактност.

Не е необходимо кандидатът да притежава всичките изброени качества, но е задължително да е избрал театъра като свое поприще в живота.

Изисквания:

облекло – скромно, тъмно, по-възможност черно за открояване на фигурата, без високи токове и ярки украшения; грим- умерен.

КАСТИНГЪТ НА ВАРНЕНСКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ОПЕРА ще се състои на 18.09.2023 г. от 18 ч. в зала 14 на Младежки дом – Варна.

Изисквания: Да подготвят песен по избор / може да е акапела или със симбек /, стихотворение, басня или сценка по избор.
Критерии: Инотация, сценично поведение, правоговор, комуникативни умения.

КАСТИНГИТЕ НА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „ГЛОБУС“ ще се проведат на 20 и 21.09.2023 г. от 18 ч. в концертната зала на Младежки дом – Варна.

Изисквания: Да подготвят две стихотворения, басни или кратка проза по избор. Проверка /без предварителна подготовка/ на музикалните и пластични умения.

Критерии Добра дикция, музикален усет и ритмика, пластични възможности на тялото.

КАСТИНГЪТ НА ВА „ЗВЕЗДНИ СТРУНИ“ за новозаписаните деца ще се състои  на 23 септември от 12:00 ч. в концертна зала на Младежки дом – Варна. На кастинга ще бъдат поставени различни ритмични, мелодични и артистични задачи. Предварителната подготовка на песен е по желание.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ЛК „КАСТАЛИЯ“ с родителите на новоприетите деца ще се състои на 28.09.2023 от 18:00 ч. в двора на ОДК. При лоши метеорологични условия срещата ще се проведе в кабинет №10.

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ НА ТА“БЪЛГАРЧЕ“, за всички родители на новоприетите деца ще се проведат по следния график:
25.09.2023г. от 18:00 часа /за всички новоприети 6 годишни деца/ – концертна зала, Младежки дом
25.09.2023г. от 19:00 часа/ за всички новоприети 7 годишни деца/- концертна зала, Младежки дом
26.09.2023г. от 18:00 часа/за всички новоприети 8 годишни деца/- концертна зала, Младежки дом
26.09.2023г. от 19:00 часа/ за всички новоприети деца по-големи от 8 годишни/ – концертна зала, Младежки дом
Родителите ще бъдат запознати с програмата на обучение, работен график, вътрешните правила и безопасни условия на възпитание и обучение. С настоящото писмо отправяме покана към Вас, да вземете участие в родителските срещи.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА НАРОДЕН ХОР „БЪЛГАРЧЕ“ ще се състои на 12.09.2023 г. от 17 ч. в зала 12 на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ШКОЛА ПО ГО „ДМП – ЕВРОПЕЙСКИ МОСТ“ ще се състои на 26 септември (вторник), от 18ч. в двора на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА КИНО ШКОЛА „БРАТЯ ЛЮМИЕР“ ще се състои на 29.09.2023 г. от 18 ч. в кабинет 12 на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ШКОЛА „БАЛЕТ“ за новоприетите деца от 1 група ще се проведе в балетната зала, след първото занимание на децата – събота, 7 октомври, от 12.15 часа. Родителската среща на новоприетите деца от 2 група ще се проведе в балетната зала след второто занимание на децата – петък, 6ти октомври, от 18.00 часа.