Адрияна Вашева от „ДМП – Европейски мост“ бе избрана член на Съвета на децата

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Адрияна Вашева, възпитаник на школа по гражданско образование ,,Детски и младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, беше избрана за член на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. В следващите две години Вашева ще има възможността да представлява гласа на децата от област Варна на срещите на Съвета.

Събитието се проведе между 12 и 14.09.2022 г. в София. Заседанието бе открито от д-р Теодора Иванова – председател на Държавна агенция за закрила на детето. Приветствие към участниците отправи д-р Елеонора Лилова – бивш председател на ДАЗД и директор на II СУ ,,Акад. Емилиян Станев“ в гр. София. Цветелина Кьосева и Мария Беличовска запознаха новоприетите членове с устава, с ролята и задълженията, които ще имат докато са в Съвета на децата.  Лектори, които присъстваха бяха Станислав Додов, Елена Златанова и Диляна Стоянова от Уницеф България. Те обясниха подробно за детското и младежко участие през дигиталната платформа  U-Report.

„Искам да благодаря на всички от екипа на Държавна агенция за закрила на детето, които организираха това събитие и за предоставената ми възможност да участвам. Благодаря и на г-жа Долорес Коева, която ме запозна с дейността на Съвета на децата и ми гласува доверие.“, сподели Адрияна Вашева.