Адрияна Вашева взе участие в Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Адрияна Вашева от школа по гражданско образование ,,Младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, град Варна, в ролята си на представител на област Варна, присъства на първото за тази година заседание на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, която се проведе между 21 и 23.02.2024 г. в София.

                                                                                                                                           Адрияна Вашева

Г-жа Малина Крумова, председател на Държавна агенция ,,Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и г-н Николай Колев, експерт ДАБДП засегнаха темата за ,,Опазването на живота и здравето на децата на пътя“. Заседанието бе открито от д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Г-жа Елка Налбантова – заместник-министър на труда и социалната политика отправи приветствие към Съвета.

Младежите изготвиха своите предложения за Националната стратегия за детето 2024-2030 г. Те работиха по теми като ранно детско развитие, здраве, образование, безопасна среда, участие, права и детска бедност. В края на срещата изводите и препоръките от консултацията по проекта на Националната стратегия за детето бяха обобщени. Адрияна представи идеите по темите за образованието и ранното детско развитие пред останалите членове.