ГРАФИК НА ШКОЛИТЕ

Акценти Архив Кино школа "Братя Люмиер" Народен хор "Българче" Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова Приложна информатика „ITeenager“ Театрална формация "Глобус" Театрално студио "Вълшебната завеса" Школа "Футбол" Школа "Хандбал" Школа по балет "Вива денс" Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце" Школа по пожароприложен спорт "Огнеборец"

График синхронно обучение