За родителите

АНКЕТА

Уважаеми родители, школата по пиано ще проведе родителска среща на 16.09.2021 от 17 ч. в сградата на ОДК (Варна, ул. „Петко Каравелов“ № 3-А).

За повече информация тел.: 0878/ 126 053

Боряна Шопова, учител

***

ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ШКОЛА ПО ПИАНО

Прослушването ще се проведе на 10.09.2021 г. ,16 ч., ОДК – Варна (ул. „Петко Каравелов“ №3-А)

Право на кандидатстване в школата по пиано имат всички ученици от първи до последен клас на общообразователните училища. Кандидатите да са навършили 7 години и да са записани в първи клас към началото на учебната година. Препоръчително е да имат класически инструмент пиано или електронен със 7 октави и динамична клавиатура. Да са регистрирани в електронният регистър за прием на ОДК.

За учебната 2021/2022 г. в школата има 4 свободни места!

Изисквания за прослушването:

Учениците , които не са свирили на пиано е необходимо да подготвят песен по избор за прослушването. Учениците,които са свирили на пиано могат да изпълнят кратка пиеса.

Проверката за музикален слух и метроритмичен усет се състои във:

възпроизвеждане с „на“ на различни тонове , които децата чуват изсвирени на пианото.

възпроизвеждане на различни ритмични фрази , които чуват и  повтарят по памет с пляскане на ръце.
След публикуване на списък с приетите ученици в школата по пиано се насрочва родителска среща за разпределяне на индивидуални часове по график / от понеделник до петък / в зависимост от смените, в които учат децата.

За повече информация тел.: 0878/ 126 053

Боряна Шопова, учител