График на занятията

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

Занятията се провеждат на ул. „Студентска“ №11.

Родителските срещи ще се провеждат на всяко първо занятие по график!