Снимки

Албум „Христо Досев, почетен консул на Кралство Испания, гостува на школа по ГО „ДМП – Европейски мост“, 2019 г.

Албум със снимки от Ораторски конкурс „Св. Климен Охридски“ – вътрешен кръг.

Албум със снимки от гостуването на школа „Европейски мост“ в Прага, 2019 г.

Летен лагер на школите по гражданско образование “Детски и младежки парламент” и “Европейски мост”, 2018 г.