За родителите

АНКЕТА

Уважаеми родители, учениците, заявили желание за школа ГО „ДМП-Европейски мост“ към ЦПЛР-ОДК, Варна за учебната 2021/ 2022 година, са приети.Учебните занятия ще започнат от 1.10.2021г.. Среща с всички деца и родители на 13.09.2021г. от 13.00 часа, в зала Концертна, Младежки дом.
За повече информация тел.: 0878/ 126 013
Долорес Коева