Ученически конкурс за фотография „Моята България“

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, ПРОТОКОЛЪТ НА ЖУРИТО ЗА РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ“ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА 5 ЮЛИ, ВТОРНИК! НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ СТАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 9. ЮЛИ, СЪБОТА, ОТ 17:30 Ч. В МЛАДЕЖКИ ДОМ – ВАРНА!

 

ПРОГРАМА

на XXI Национален ученически конкурс за художествено слово и

фотография „Моята България“, гр. Варна 2022

РАЗДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО

08.07.2022г. /ПЕТЪК/
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – УЧИЛИЩА
Концертна зала, Младежки дом – Варна

9:30 – 10:00 – Техническа конференция с журито
10:00 – Официално откриване
10:20 – 11:00 – Първа възрастова група – индивидуални и групови
изпълнения
11:00 – 12:00 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения
12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 14:00 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения
14:10 – ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ В РАЗДЕЛ
ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ – ФОАЙЕ
18:00 – Творческа среща на журито с ръководителите на школи

09.07.2022г. / СЪБОТА/

ВТОРА КАТЕГОРИЯ – ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

Концертна зала, Младежки дом – Варна

10:00 – 11:10 – Първа възрастова група – индивидуални и групови
изпълнения
11:10 – 12:00 – Втора възрастова група – индивидуални изпълнения
12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 15:10 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения

17:30 – РЕЦИТАЛ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛАУРЕАТИТЕ В
РАЗДЕЛИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

КРАЙ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

РЕД НА ЯВЯВАНЕ

на XXI Национален ученически конкурс за художествено слово и

фотография „Моята България“, гр. Варна 2022

РАЗДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО

08.07.2022г. /ПЕТЪК/
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – УЧИЛИЩА
Концертна зала, Младежки дом – Варна

9:30 – 10:00 – Техническа конференция с журито
10:00 – Официално откриване
10:20 – 11:00 – Първа възрастова група – индивидуални и групови
изпълнения
1.
Мартина Чавдарова Чернева – ОУ "Петко Р. Славейков"
2. Веско Янев Колев – ОУ "Черноризец Храбър"
3. Катерина Георгиева Николова – ОУ "Цар Симеон I"
4. Даная Георгиева Атанасова – ОУ "Стефан Караджа"
5. Елиза Христова Бебова – ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
6. Каталина Александрова Йовчева – НУ "Васил Левски"
7. Група "Воловчета" – ОУ "Панайот Волов"

11:00 – 12:00 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения
1.
Наталия Веселинова Маркова – ПГГСД "Николай Хайтов"
2.
Симеон Филипов Симеонов – МГ "Д-р. Петър Берон"
3.
Тодор Владимиров Марлов – ППМГ "Добри Чинтулов" – гр. Сливен
4.
Анджелика Александрова Николаенко – НУИ "Добри Христов"
5.
Анелия Миленова Христова – ПГСАГ "Васил Левски"
6.
Албена Георгиева Терзи – СУ за ХНИ "К. Преславски"
7.
Памелина Ивова Димитрова – ГПЧЕ "Йоан Екзарх"
8.
Лора Калинова Георгиева – IV ЕГ
9.
Екатерина Георгиева Стефанова – СУ за ХНИ

12:00 – 13:00 – Обедна почивка

13:00 – 14:00 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения
10.
Катерина Димитрова Димитрова – IV ЕГ "Ф. Ж.Кюри"
11.
Симона Златкова Николова – ПТГ
12.
Елинор Мирославова Кинчева – Първа ЕГ
13.
Деница Деянова Неделчева – НУИ "Добри Христов"
14.
Михо Борисов Колев – III ПМГ "Акад. Попов"
15.
Христина Валериева Трифонова – ГПЧЕ "Йоан Екзарх"
16.
Петя Петрова Петрова – СУ "Васил Левски" – гр. Долни Чифлик
17.
Ева Евгениева Антонова – ГПЧЕ "Йоан Екзарх"
18.
Весела Петрова Петрова – 4 ЕГ Фредерик Жолио-Кюри

14:10 – ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ В РАЗДЕЛ
ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ – ФОАЙЕ
18:00 – Творческа среща на журито с ръководителите на школи

09.07.2022г. / СЪБОТА/

ВТОРА КАТЕГОРИЯ – ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

Концертна зала, Младежки дом – Варна

10:00 – 11:10 – Първа възрастова група – индивидуални и групови
изпълнения
1. Ангела Георгиева Тодорова – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
2. Християна Пламенова Пеева – ТШ "Глобус“, ОДК, гр. Варна
3. Алина Руменова Маркова – ТШ "Глобус“, ОДК, гр. Варна
4. Валерия Николаева Колева – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
5. Радина Атанасова Кръстева – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
6. Николай Димитров Попов – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
7. Кремена Николаева Михалева – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
8. Велияна Даниелова Манолова – ЦПЛР – ОДК, гр. Провадия
9. Александър Георгиев Гетов – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
10. Силвана Тиерд Хесел Терпстра – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
11. Йоана Бориславова Фотева – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
12. Кристиян Красимиров Ламбов – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
13. Цветелина Йорданова Йорданова – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
14. Симона Седевчева Кирилова – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
15. Театрално училище "Палеко" – ЦПЛР – ОДК, гр. Варна

11:10 – 12:00 – Втора възрастова група – индивидуални изпълнения
1.
Анджелина Матеева Илчева – ЦПЛР – ОДК, гр. Смолян
2. Кристиян Пламенов Панайотов – Библиотека"Цончо Родев"при НЧ"Алеко
Константинов", гр. Провадия
3.
Кристияна Пламенова Глогова – НЧ "Добри Чинтулов-1935", гр. София
4.
Румен Делянов Иванов – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
5.
Калоян Георгиев Тодоров – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна

12:00 – 13:00 – Обедна почивка
13:00 – 15:10 – Трета възрастова група – индивидуални изпълнения
1. Кристияна Галинова Дамянова – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
2. Алекс Илиянов Алексиев – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
3. Дариан Стефанов Генков – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
4. Невяна Пламенова Пенкова – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
5. Мария Орлинова Кацарова – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
6. Явор Чавдаров Дарелов – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
7. Никита Леонид Владимирова – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
8. Теодора Филипова Филева – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
9. Богомил Бранимиров Ледлов – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
10. Никола Атанасов Маринов – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

11. Деана Радославова Генчева – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
12. Рая Емилова Демирева – ТУ „Палечко“, ОДК, гр. Варна
13. Моника Галинова Ганева – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
14. Веселина Никлаев Скопчанова – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
15. Юлия Даринова Моралийска – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
16. Елица Стоянова Горанова – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
17. Искра Василева Славова – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
18. Александър Данянов Стефанов – ДЮТ "Златното ключе", ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

17:30 – РЕЦИТАЛ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛАУРЕАТИТЕ В
РАЗДЕЛИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ

КРАЙ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ученическият конкурс за художествено слово и художествена фотография „Моята България“ е с нов статут и дати на провеждане. През 2022 г. конкурсът прерасна от общински в национален. Промяна има и в традиционните дати на провеждане. До този момент разделите „Художествено слово“ и „Художествена фотография“ по традиция се провеждаха в края на м. февруари, а награждаването на лауреатите бе през м. март. През т.г. обаче раздел „Художествена фотография“ ще приема творби до 15 юни на посочения в статута e-mail, а участниците в раздел „Художествено слово“ ще се  явят пред компетентното жури на 8 и 9 юли в Младежки дом  –  Варна.

За повече информация:

Емилиян Ялъмов, за раздел „Художествено слово“

0878 362 025

Елвира Георгиева, за раздел „Художествена фотография“

0878 362 042