За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

Танцов ансамбъл „Българче“ ще проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА на 14.09.2021г. от 17:30 ч. в двора на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. (ул. Петко Каравелов“ №3-А)
За въпроси и допълнителна информация тел.: 0878/ 126 069
Ирена Станева, старши учител