За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

В студио „Балет“ ще бъдат приети всички деца, които са подали заявление.
Репетициите ще започнат на 01.10. в зала 13 (етаж 1) Младежки дом – Варна. Най-малките и
начинаещи ще имат репетиции в понеделник и четвъртък от 17:00 до 18:00 ч. Средната
възрастова група ще репетира в четвъртък от 18:00 до 19:00ч. и в неделя от 14:00 до 15:30ч.
Големите възпитаници на студио „Балет“ ще имат репетиции в четвъртък от 19:00 до 20:30 ч. и в
неделя от 15:30 до 17:30 ч. Родителската среща ще се проведе през октомври.
Първата репетиция за най-малките е в понеделник – 04.10. от 17.00ч.
За повече информация тел.: 0878/ 362 028
Бистра Бъчварова, хореограф и педагог