График на занятията

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

График на занятията на Никола Райков  ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

 

Занятията започват след 1 октомври в сградата на ОДК Варна, ул. „Петко Каравелов“№ 3 А.