За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

На 21.09.2021 г. от 18 ч. в двора на ОДК (Варна, ул. „Петко Каравелов“ №3-А) литературен клуб и младежки медиен център „Касталия“ ще проведе среща с родителите на новопостъпилите ученици в школата.

Тел. за информация: 0878/ 126 046

Магдалена Маркова, учител