Протокол за класиране на участниците

Протокол на журито с класираните участници в НК „Любовта в нас“, 2022 г. Протокол на журито с класираните участници от НК „Любовта в нас“, 2021