График на занятията

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

Учебните занятия се провеждат в сградата на ОДК (ул. „Петко Каравелов“№3-А)