За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

Детски хор „Добри Христов“ ще проведе родителска среща на 13.09.2021г. от 18.00ч. в Концертна зала на Младежки дом,Варна.Желателно е присъствието на новоприетите деца.

За контакти и въпроси- +359878126022 Галина Станишева galina.stanisheva@odk-varna.com