ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Акценти Архив Варненска детско-юношеска опера Вокален ансамбъл "Звездни струни" Детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета" Детски хор "Добри Христов" Детско-юношески театър "Златното ключе" Кино школа "Братя Люмиер" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Народен хор "Българче" Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова Приложна информатика „ITeenager“ Студио "Балет" Танцов ансамбъл „Българче“ Театрална формация "Глобус" Театрално студио "Вълшебната завеса" Театрално училище "Палечко" Школа "Балет" Школа "Футбол" Школа "Хандбал" Школа по балет "Вива денс" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост" Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце" Школа по пиано Школа по пожароприложен спорт "Огнеборец" Школа по фотография "Позитив" Школа по художествена фотография

 

Кино школа „Братя Люмиер“ ще проведе среща с родителите на новоприетите деца на 17.09.2020 г. от 18.00 ч. в двора на Общински детски коплекс, гр. Варна (ул. „Петко Каравелов“ № 3-А).

***

Школа по фотография „Позитив“ ще проведе среща с родителите на 25.09.2020 г. от 18 ч. в двора на Общински детски комплекс, гр. Варна. 

***

Театрална формация „Глобус“ ще проведе среща с родителите на 26.09.2020 г. от 18,30 ч. в зала №12 на Младежки дом.

***

Танцов ансамбъл „Българче“ ще проведе родителски срещи за всички  родители на новоприети деца на 30.09.2020г. в Младежки дом – зала 12, по следния график:

17:30 часа –  с родителите на децата родени през 2013 година.

18:15 часа –  с родителите на децата родени през 2012 година.

19:00 часа –  с родителите на децата родени през 2011 година.

Ако има  новоприети деца, които са по-големи от посочените години, може да присъстват в един от изброените часове.

За всички останали групи, учебната година започва на 01.10.2020 година по график, който ще се публикува след 25.09.2020г., в сайта на ОДК, Варна/ и във фейсбук-групата/.

Умоляваме всички родители да бъдат с предпазни средства /маски/.

***

Родителски срещи на школите „Палитра“, „Сръчни ръце“, „Импресия“ и „Творилницата“!

Родителските срещи ще бъдат проведени 15 мин. преди първото занятие на всяка група от школите „Палитра“, „Сръчни ръце“, „Импресия“ и „Творилницата“. Срещите ще бъдат на открито пред Арт центъра към ЦПЛР-ОДК, който се помещава на ул. „Студентска“№ 11. Всички графици на школите ще бъдат публикувани в персоналните им страници, които са неразделна част от www.odk-varna.com, най-късно до 25.09.2020 г.

***

ДЮТ „Златното ключе“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ще проведе родителска среща на 3.10.2020 г. от 11 ч. в Младежки дом – Варна. Темата на срещата ще бъде „Нови хоризонти, нови пространства и нови практики пред „Златното ключе“ за учебната 2020/2021 г.“.

***

Родителски срещи за новоприетите деца във ВА “Звездни струни”

Всички деца, които са подали електронни молби за ВА „Звездни струни“, са приети.
Събеседванията с родителите ще се проведат в двора на сградата на ЦПЛР-ОДК гр. Варна (ул. „П. Каравелов“№3 – А, ), както следва:

За децата от предучилищна възраст ( 5 и 6 г.):

Четвъртък – 1 октомври от 18:30, в двора на ЦПЛР – ОДК гр. Варна

За децата от 1-4 клас:

Петък – 2  октомври от 18:30, в двора на ЦПЛР – ОДК гр. Варна

За децата от 5-8 клас:

Събота – 3  октомври от 17:00, в двора на ЦПЛР – ОДК гр. Варна

За децата от 9-12 клас

Неделя – 4  октомври от 12:00, в двора на ЦПЛР – ОДК гр. Варна

Допълнителна родителска среща за всички, пропуснали предните дни: 

неделя – 4 октомври от 13:00 до 14:00

Децата, чиито родители не се явят на посочените дати, няма да бъдат включени в учебните програми на ВА „Звездни струни“.

***

Театрално студио „Вълшебната завеса“ ще проведе среща с родителите на 30. 09.2020 г.  / сряда/ от 18:00ч. в Концертна зала на Младежки дом.

***

Родителските срещи за ДВА „Сребърни звънчета“ ще се проведат на 2.10.2020 г. в двора на ОДК (ул. „П. Каравелов“ № 3 – А), както следва:

Джуниър 1 – от 17,30 ч.

Джуниър 2 – от 18,00 ч.

Джуниър 3  – от 18,30 ч.

Списъците  ще бъдат публикувани в групата ни във Фейсбук

„СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА“ // SILVER BELLS’