График на занятията

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

Сряда:

18:00-18:45 Предучилищна група

19:00-20:00 Концертен състав TEEN

Четвъртък:

17:00-18:00 Концертен състав

18:00-18:50 1рв. Група 1

19:00-20:00 Концертен състав

Петък:

17:00-17:50 1рв. Група 2

18:00-18:45 предучилищна група

19:00-20:00 Концертен състав

Събота:

11:00-12:00 Концертен състав

12:00-13:00 1рв Обща

13:00-14:00 Концертен състав TEEN

14:00-15:00 Концертен състав TEEN

Неделя:

14:30-16:00 Концертен състав

16:00-17:30 Концертен състав TEEN